Odstranjivac silikona , 5L

Odstranjivac silikona                                        , 5L

Odstranjivac silikona , 5L

Odstranjivac silikona
ODSTRANJIVAČ-SILIKON-5L

Art.Nr. 0893 2225  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2] [ZI 3]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Odstranjivač silikona, za profesionalno čišćenje i odmaščivanje prije radova lijepljenja i lakiranja.

Proizvod velike snage čišćenja i dugim vremenom isparavanja
 • Manja potrošnja materijala
 • Dugo vrijeme isparavanja, zbog čega se ima više vremena za primjenu
 • Jako dobre osobine čišćenja vještačkih materijala
 • Intenzivno prodiranje u strukturu površine koja se čisti
 • Poboljšanje prijanjanja laka za površinu nakon primjene ovoga sredstva
Primjena:
 • Odstranjivač silikona nanijeti na čistu krpu
 • Dobro oribati površinu koja se čisti
 • Na kraju očistiti i posušiti čistom krpom
Napomene:
 • Zapaljive tečnosti, Kategorija 3
 • Specifična toksičnost ciljnog organa - jednokratna izloženost, kategorija 3, centralni nervni sistem
 • Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost, kategorija 1, centralni nervni sistem
 • Opasnost od aspiracije, kategorija 1
 • Hronična vodena toksičnost, kategorija 2
Sadržaj 5 l
Spremnik Plastični kanister
Boja Bezbojno
Miris Blag
Hemijska osnova Nafta
Specifična težina (20°C) 0.766 g/cm³
Tačka paljenja, min. 40 °C
Biorazgradivo Da
Bez AOX-a Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca