Nitro razrjeđivač, univerzalni Premium , 1 l

Nitro razrjeđivač, univerzalni Premium                               , 1 l

Nitro razrjeđivač, univerzalni Premium , 1 l

Nitro razrjeđivač, univerzalni Premium
RAZRJEĐIVAČ-NITRO-UNIVERZ.PREMIUM-1L

Art.Nr. 1823 449001  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Premium nitro razrjeđivač na bazi sirovina visoke čistoće, bez udjela recikliranog razrjeđivača prikladan za razrjeđivanje nitro- i nitro-sintetičkih premaza i za pranje pribora za lakiranje
 • Širokog spektra primjene
 • Posebno prikladan kod autoreparaturnog lakiranja i općenito kod radova bojenja ili premazivanja
 • Postepeno isparavanje omogućava dobro nanošenje i brzo sušenje premaza
 • Ne sadrži hlorirana otapala ili komponente koje oštećuju ozonski omotač
Primjena:
 • Za razrjeđivanje premaza: Razrjeđivač dodati u premazno sredstvo u potrebnoj količini i dobro promiješati do postizanja željene viskoznosti
 • Za pranje pribora: Pribor dobro oprati razrjeđivačem
Napomene:
 • Pridržavati se omjera miješanja sa pojedinačnim premaznim proizvodima prema uputama proizvođača
 • Za štete izazvane nepravilnom upotrebom proizvoda, ne snosimo nikakvu odgovornost
 • Radi široke primjene proizvoda, savjetuje se testiranje proizvoda prije upotrebe
Sadržaj 1 l
Tip Normal
Koristi se za Nitro i nitro-sintetičke premaze
Brend WURTH
Hemijska osnova Organski rastvarači
Boja Transparentna
Miris Karakterističan
Specifična težina 0,83 g/cm3
Rok upotrebe od datuma proizvodnje Neograničen