LAK-(HS KLARLACK PRO)-2K-BEZB-AKR-1L

LAK-(HS KLARLACK PRO)-2K-BEZB-AKR-1L

LAK-(HS KLARLACK PRO)-2K-BEZB-AKR-1L

2K Bezbojni lak, HS Klarlack PRO
LAK-(HS KLARLACK PRO)-2K-BEZB-AKR-1L

Art.Nr. 5866 301103

Cjenik će biti prikazana nakon prijave 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Detalji artikla:
TDS [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
2K poliuretanski bezbojni lak za kompletno ili djelimično lakiranje putničkih i komercijalnih vozila, visoke čvrstoće, jednostavne aplikacije. Brzo se suši i daje visoki sjaj.
  • Briljantan sjaj laka i ujednačeno prekrivanje osnovnog sloja
  • Namjenjen za lakiranje preko osnovnog sloja boje na bazi vode ili organskih otapala
  • Visoka otpornost na sve vremenske utjecaje, mehanička i hemijska opterećenja
  • Moguće nepravilnosti se mogu lako ukloniti brušenjem ili poliranjem
  • Izdašnost: 10m2/l pri nanosu od 50 µm u 2 sloja
Način primjene: 
Volumni omjer miješanja 100:50:10-25.


Utvrđivači: Wurth utvrđivač HS 2K Rapid, Art. 5866 301105 i Wurth utvrđivač HS 2K Standard, Art. 5866 301108. Za razrjeđivanje koristiti Univerzalni akrilni razrjeđivač, Art.-Nr. 1823 4091.

Nakon propisanog volumnog miješanja s učvršćivačem i razrjeđivačem, a
plicirati na osnovni sloj 15-20 minuta nakon isparavanja otapala. Lak prvo aplicirati u jednom tankom sloju a naredni sloj aplicirati obilno unarksnom tehnikom. Ostaviti izvjesno vrijeme za isparavanje prije apliciranja slijedećeg sloja. Eventualne nepravilnosti pri lakiranju moguće je lako ukloniti brušenjem ili poliranjem. 

Napomene:

Vlaga utiča na sastav laka, stoga alati za aplikaciju moraju biti potpuno suhi! Limenku po potrebi odmah zatvrotiti. Ne koristiti u sredinama s vlagom većom od 70%, a ukoliko je temperatura ispod +10°C, lakiranje izvoditi u termokomorama za lakiranje. Proizvod čuvati u ventiliranom prostoruu dalje od direktnog sunčevof utjecaja, na temperaturi, +5°C do +30°C.
Miris  Karakterističan 
Sadržaj 1000 ml
Boja Bezbojan
Hemijska osnova 2K Akril/poliuretan
Specifična težina na 20°C 1,0 kg/l
Viskozitet CF/4 na 20°C 20" 
Vrijeme upotrebe (nakon miješanja) na 20°C 5h 
Vrijeme između nanosa 5 do 10 min
Broj nanosa 2 - 3
Debljina suhog filma laka 50 - 60 µm u 2 nanosa
Izdašnost 9-10 m2/l (u zavisnosti od debljine nenosa)
VOC vrijednost nakon miješanja 543 g/l (100:50:10 vol%)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci