Razrjedivac baslac®, 60-20 normal

Područje primjene:
  • baslac predlakovi
  • Bazne boje Linije 35
  • Pokrivni premazi Linije 30
  • Bezbojni lakovi Linije 30