Razrjeđivači univerzalni baslac®

Razrjeđivači univerzalni baslac®

Razrjeđivači univerzalni baslac®

Baslac razrjeđivač za baslac predlakove, bazne boje, pokrivne premaze i bezbojne lakove, normal
Područje primjene:
  • baslac predlakovi
  • Bazne boje Linije 35
  • Pokrivni premazi Linije 30
  • Bezbojni lakovi Linije 30
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Baslac razrjeđivač za baslac predlakove, bazne boje, pokrivne premaze i bezbojne lakove, brzi.

Područje primjene:
  • baslac predlakovi
  • Bazne boje Linije 35
  • Pokrivni premazi Linije 30
  • Bezbojni lakovi Linije 30
Napomena:
  • Koristiti pogodan razrjeđivač u zavisnosti od uslova obrade