VAKU 20 fini kit

VAKU 20 fini kit

VAKU 20 fini kit

Vaku 20 ultra fini kit za visoko elastično zatvaranje postojećih pora i popravku malih ogrebotina, udubljenja i neravnih površina
 • Fino spojena kombinacija mase za zapunjavanje i smole
 • Brzo sušenje
 • Lako za brušenje
 • Sjajnobijeli pigment
 • Omjer miješanja: 100:2 % tež.
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Vaku 20 ultra fini kit za visoko elastično zatvaranje postojećih pora i popravku malih ogrebotina, udubljenja i neravnih površina.

Fino spojena kombinacija mase za zapunjavanje i smole
 • Nije porozno, zatvoreno zapunjavanje
 • Malo kreiranje prašine tokom procesa brušenja
Brzo sušenje
 • Osigurava brzo sušenje, skraćuje vrijeme daljne obrade (brušenje, zapunjavanje i nanošenje završnih lakova
Lako za brušenje
 • Ugodno za korisnika
 • Pojednostavljuje daljnu obradu objekata
Sjajnobijeli pigment
 • Optimalna površina i priprema za nanošenje završnih lakova
 • Izvanredno pogodno pri pravljenju modela i namještaja
Upotreba:
 • Putnička/komercijalna vozila: za eliminisanje manjih oštećenja laka, ogrebotina i za zatvaranje postojećih pora na neravnima poslije zapunjavanja ili upotrebe univerzalne mase za zapunjavanje
 • Metal: ekstremno fina obrada površina za optimalne završne radove
 • Drvo: može se koristiti za sve radove na drvetu kao fina masa za zapunjavanje! Nije pogodno za drvo koje sadrži ulje!
Primjena:
 • Omjer miješanja: 100:2 % tež.
 • Brušenje: Ručno, mokro (P80-P280)
Napomene pri upotrebi:
 • Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena
 • Lagano obrusite površine
 • Brusite poliesterski materijal samo kada je u potpunosti suh zbog osjetljivosti na vodu
 • Pogledajte dodatne informacije za vlažno brušenje
 • Da bi se isključili mogući prigovori, uvijek osigurajte tačan omjer mješanja kita i učvršćivača