Razrjedivac za Glasurit® ProClass predlakove i bezbojne lakove

Razrjedivac za Glasurit® ProClass predlakove i bezbojne lakove

Razrjedivac za Glasurit® ProClass predlakove i bezbojne lakove

Razrjeđivači za ProClass predlakove i ProClass bezbojne lakove visokog sjaja
  • Razrjeđivači za savršenu finalnu obradu
  • Koristiti pogodan razrjeđivač u zavisnosti od uslova obrade
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Razrjeđivač za ProClass predlakove i ProClass bezbojne lakove visokog sjaja, brzi.

Napomene:
  • Ne koristi se sa P-U-17 epoksidnim temeljnim premazom
  • Koristiti pogodan razrjeđivač u zavisnosti od uslova obrade