Razrjeđivač za Glasurit® CoreClass predlakove i bezbojne lakove

Razrjeđivač za Glasurit® CoreClass predlakove i bezbojne lakove

Razrjeđivač za Glasurit® CoreClass predlakove i bezbojne lakove

Razrjeđivači za CoreClass predlakove i CoreClass bezbojne lakove visokog sjaja
  • Razrjeđivači za savršenu finalnu obradu
  • Koristiti pogodan razrjeđivač u zavisnosti od uslova obrade
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Glasurit CoreClass razrjeđivač za CoreClass bezbojni lak i predlak, brzi.

Primjena:
  • Bezbojni lak C-C-30
  • Predlak C-U-07
Napomena:
  • Koristiti pogodan razrjeđivač u zavisnosti od uslova obrade