Pricvršcivac sa pravougaonom (cekic) glavom cijevna instalacija